สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนากานต์  คุชิตา
2. เด็กหญิงณัชชา  ลีประโคน
3. เด็กหญิงพาวิณี  สุริวรรณ
4. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วจักษุ
5. เด็กชายเจษฎากานต์  วิชุมา
 
1. นางกฤษณา  บุติมาลย์
2. นางอมรา  นวฤกษ์