สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 57.2 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วเกลียว
2. เด็กหญิงนัฐริยา  เจิมทอง
3. เด็กชายบุญรอด  ช่อมะลิ
4. เด็กชายวิชาญ  ชวนทิพย์
5. เด็กชายวุท  อิน
 
1. นางอนงค์นาถ  ประครองใจ
2. นางสาวปณัฐกุล  บุญมี