สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงอภิญญา  สาระบุตร
 
1. นางทัศนีย์  มะโนชาติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายนักลบ  สาระบุตร
 
1. นางจิตนาวรรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 13 1. เด็กชายอภิรักษ์  ขามใหญ่
 
1. นางสาวจิตนาวรรณ์  ศรีสวัสดิ์