สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนลพรรณ  คงราษี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงราษี
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดุสิตา  จิตต์กลาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  มุมทอง
3. เด็กหญิงอารยา  แข็งยิ่งยงค์
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงภณิดา  คงสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พ่อค้า
2. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  โสนทอง
2. เด็กหญิงวศินี  จำปาต้น
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ