สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทาทอง
3. เด็กหญิงธัญวลัย  มรกต
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์ครองชัย
2. นางประมวล  อนันต์ศิริวัฒน์