สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เข็มแก้ว
2. เด็กชายภูตะวัน  จารัตน์
3. เด็กหญิงอนุรดี  สมบูรณ์
 
1. นายอุดม  สุขอยู่
2. นายประกอบ  สิงคเสลิต