สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณษา  อุนัยบัน
2. เด็กหญิงศิราณี  เนื้อแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทรงศรี
 
1. นางศิริกุล  นามศิริ
2. นางสุปรานีย์  บุญศิริ