สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เฉยขุนทด
2. เด็กชายวันชัย  ใส้เสือ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  น้ำใส
 
1. นางผุสดี  ปลื้มสุนทร
2. นางสาวปวีณา  ศรีไชยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัญญาคม  สอนชัย
2. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ภาสดา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  สุวรรณคำ