สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อุณาพันธ์
 
1. นางวีณา  วารี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.83 ทอง 5 1. เด็กชายธีระชัย  การณรงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทรงงาม
3. เด็กชายศุภกร  หาญเสมอ
 
1. นางสาวเยาวภา  เกิดโชค
2. นางสาวสงบ  สุขสำราญ