สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพ็งชนะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คนหลัก
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุพี
 
1. นายบุญเสริม  เติมกล้า
2. นางนัตติยา  เติมกล้า