สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปิรัญญา  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงยุวธิดา  จีนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสายน้ำรักษ์  สี่แยก
 
1. นายธัญญา  พันธ์ฤทธ์
2. นายจักรภพ  ฉลาดดี