สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีริศรา  เพิ่มนิตย์
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวศินี  พันสุข
4. เด็กหญิงศศิภา  สมัครเดียว
5. เด็กชายศักดา  ประสพหมู่
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นางเพ็ญพิมล  ชูเส้นผม