สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติธร  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายคัมภีร์  ผิวเอี่ยม
3. เด็กชายต้นกล้า  ปรียบสนาดี
 
1. นายอดุลย์  จันทราเลิศ
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายภูเบศ  ศรีแย้ม
2. เด็กชายยศพล  หล่าเฟีย
3. เด็กชายอตินันท์  ศรีมันตะ
 
1. นายอดุลย์  จันทราเลิศ
2. นางสาวกัลยาณี  พิมพร