สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิตาพร  หอมขจร
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ดวงดี
3. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีทับทิม
 
1. นางจรัสศรี  ชาติภูมิ
2. นางสุขลา  ยืนยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61.7 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภูษิตา  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงอรเนตร  ยืนยง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เกตละคร
 
1. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
2. นางยุพิน  นะกุลรัมย์