สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ถึงดี
 
1. นายเสถียร  โคตา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ถึงดี
 
1. นายธีระพงศ์  เสียงดี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิพาพร  โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สำรวมจิต
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มากดี
 
1. นางสาวเฉลียวรัตน์  สมพร้อม
2. นางสาวพนิดา  จำนงดี