สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายธนาดล  ชะฎาทอง
2. เด็กชายธนาพล  การะเกต
3. เด็กชายธนาเทพ  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กชายนนทวัฒน์  วังสันต์
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คำแก้ว
6. เด็กชายสราวุฒิ  อุตราวัน
 
1. นางมนเทียร  แก้วงาม
2. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม