สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายวุฒินันท์  ไหมทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โอษฐงาม
 
1. นางสาวกมลพร  จันทร์กล้า
2. นางสาวประกายทิพย์  ไหมทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ตินทอง
3. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์คืน
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
2. นางประคอง  สระอินทร์