สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  กกรัมย์
3. เด็กชายอดิเทพ  พ่อค้า
 
1. นายอิสรา   โสแก้ว
2. นางเพ็ญจันทร์   พิมพ์จันทร์