สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยชนะ  กุนอก
2. เด็กชายธันวา  จันประเสริฐ
3. เด็กชายสุภัทร  แถบทอง
 
1. นางราตรี  สุกุมารพันธุ์
2. นายประภาส  เหิรเมฆ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สกุลทอง
 
1. นางพรไพลิน  รัตนอมรชัยกุล