สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุญโลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวณัฐ  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายธีรชาติ  เรืองไกล
3. เด็กชายธีรยุทธ  พ่อค้า
 
1. นายภินินทร์  สมัครสมาน
2. นางสาวดาราวรรณ  บรรลือทรัพย์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายปกรณ์  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายศรัทธา  พริ้งเพราะ
3. เด็กชายอรรถพร  สมานจิตร
 
1. นายภินินทร์  สมัครสมาน
2. นางสาวอรอุมา  จันทร์สีดา