สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันดารา  สมัญญา
2. เด็กหญิงบุญมี  จันดา
3. เด็กชายรัตนกร  จันทร์หอม
 
1. นายแสวง  พิมพ์ปรุ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 10 1. เด็กชายจักรพันธ์  เทียบคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองบุตร
3. เด็กหญิงดาริกา  บุญเผย
 
1. นายแสวง  พิมพ์ปรุ
2. นางบุุญเลี้ยง  ภายโต