สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบรมสุข สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อินทะพา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จังอินทร์
 
1. นางจิระนุช  กัลยะกิติ
2. นางสาวสุพรรณพิศ  โฉมมณี