สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายพสิษฐฺ์  อินทะโท่โร่
 
1. นายเที่ยง  ทองแม้น
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงชณัญธิดา  ศรีวงค์
2. เด็กชายภูริภัทร  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงอังคณา  ผลคำ
 
1. นางเสงี่ยม  โสดา
2. นายเที่ยง  ทองแม้น