สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  สายกระสุน
2. เด็กชายธีรกานต์  มูลละม่อม
3. เด็กชายธีรเทพ  ศิริเวช
4. เด็กชายพิพัฒน์  สารพล
5. เด็กชายพุทธา  สายกระสุน
6. เด็กชายอาทิตย์  มะลิซ้อน
 
1. นายประศรี  ว่องไว
2. นายกฤษณพงศ์  สายกระสุน
3. นางเรณู  แสนกล้า
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายคมกริช  เทวีราช
2. เด็กชายจันทวัฒน์  ดาทอง
3. เด็กชายณรงศักดิ์  สมภาค
4. เด็กชายพีระนันท์  สายกระสุน
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่กวางตุ้ง
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทะเกิงสุข
 
1. นายประศรี  ว่องไว
2. นายกฤษณพงศ์  สายกระสุน
3. นางเรณู  แสนกล้า