สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุ่นจิตร
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ค้ำคูณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ค้ำคูณ
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์เคน
2. เด็กหญิงฐิติยา  เย็นเฉื่อย
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์