สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิติมา  จารัตน์
 
1. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวีรยา  ทนทาน
3. เด็กหญิงอนุชิตา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์
2. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน