สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชมชื่น
2. เด็กชายจักรพงษ์   พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงจิระฉัตร   วรรณพฤก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงอรอนงค์   เป็นไทย
 
1. นายอัครเดช  เขียวหวาน
2. นางเพิ่มพูน  ฤทธิขันธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาริน   จำปา
2. เด็กหญิงประภาพร  กองทุน
3. เด็กหญิงปรางทิพย์   ชูเชิด
4. เด็กชายพีรัชชัย   จิตสมบัติ
5. เด็กหญิงอินธิรา   สมชื่อ
 
1. นางเพิ่มพูน  ฤทธิขันธิ์
2. นายอัครเดช  เขียวหวาน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายพิทวัส   เศษจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ซิวประโคน
 
1. นายภราดร  บัวทอง
2. นายประสาทพร   ดอกพอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร   กิตติศัพย์
2. เด็กหญิงนันทิพร   โพนรัมย์
 
1. นายภราดร   บัวทอง
2. นายประสาทพร   ดอกพอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสรา   ปรุงเกียรติ
2. เด็กหญิงพชธรัตน์   อัจฉริยะประดิษฐ์
 
1. นางวิมลลักษณ์   สุรินทราบูรณ์
2. นายประสาทพร   ดอกพอง