สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวัชระ   ดีเลิศ
2. เด็กชายศิริวัฒน์   งามพร้อม
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นายภราดร  บัวทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ใจมั่น
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   บัวทอง
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นางวิมลลักษณ์   สุรินทราบูรณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   พิมพ์เก่า
2. เด็กชายเจษฎา   ภู่เกิด
 
1. นายภราดร  บัวทอง
2. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชนะชล   สร้อยจิตร
2. เด็กชายพงศกร   ช่อมะลิ
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นายภราดร  บัวทอง