แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 69 60 86.96% 7 10.14% 1 1.45% 1 1.45% 69
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 84 54 66.67% 19 23.46% 2 2.47% 6 7.41% 81
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 58 52 89.66% 6 10.34% 0 0% 0 0% 58
4 โรงเรียนบ้านสดอ 37 26 74.29% 6 17.14% 3 8.57% 0 0% 35
5 โรงเรียนบ้านสวาย 28 23 82.14% 3 10.71% 1 3.57% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 31 19 61.29% 9 29.03% 2 6.45% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 35 19 61.29% 7 22.58% 1 3.23% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนสะโนวิทยา 40 18 60% 10 33.33% 2 6.67% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 21 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 28 13 46.43% 8 28.57% 6 21.43% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนเมืองที 38 12 35.29% 13 38.24% 3 8.82% 6 17.65% 34
13 โรงเรียนบ้านตรมไพร 24 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 24 12 50% 7 29.17% 3 12.5% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 17 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 29 11 39.29% 10 35.71% 7 25% 0 0% 28
17 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 21 11 52.38% 5 23.81% 4 19.05% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านตระแสง 20 11 55% 5 25% 0 0% 4 20% 20
19 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านโคกวัด 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
22 โรงเรียนบ้านคอโค 17 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนบ้านแสรออ 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านดู่ 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 21 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านจอมพระ 19 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 24 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
33 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านชุมแสง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 15 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านกางของ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านหนองกับ 12 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
54 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านตากวน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านสลักได 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 16 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
63 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนบ้านม่วง 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
66 โรงเรียนการุญวิทยา 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านจันรม 17 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 17
68 โรงเรียนบ้านโคกพระ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
71 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านคาบ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านตากูก 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านสังแก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนแงงกวง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
82 โรงเรียนบ้านพันษี 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
90 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านกันโจรง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านแกน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านอนันต์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านขะเนก 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านขนวน 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านผือ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านนาเสือก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 14 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
109 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
110 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านอู่โลก 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านกระออม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านจบก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านอาแวะ 10 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนบ้านตรำดม 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนบ้านค้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
139 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 13 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
141 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
142 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
148 โรงเรียนเสกวิทยาคม 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านดงถาวร 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านโดนโอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
153 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
154 โรงเรียนบ้านระวี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านผักไหม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
164 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนดรุณวิทยากร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านบุญโลก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหัวแรด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านแจรน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านแตล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
178 โรงเรียนบ้านกระดาน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านกุง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านตำปูง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
187 โรงเรียนบ้านจารย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านกะลัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านขามระกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองกัว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านสามโค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านอันโนง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโดนออง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านฉันเพล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านระไซร์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนทวีคามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านกันตรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านขนาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านจรวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านตระแบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านตากแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านพระปืด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านโชค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
236 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
237 โรงเรียนบ้านเปรียง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
238 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
239 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านตะบัล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านพันธุลี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านศรีราชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านอาวุธ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านเวียย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
252 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
253 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
254 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
255 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
256 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
257 โรงเรียนตางมาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
258 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
259 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
260 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง