หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.3/4 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.3/7 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.3/8 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมเล็ก 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/8 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/7 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/5 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/4 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/3 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ห้อง ห้องสมุด 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ห้อง ห้องสมุด 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/2 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.1/1 19 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]