หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2 โรงเรียนบ้านแกใหญ่  
3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
5 โรงเรียนบ้านคอโค  
6 โรงเรียนบ้านตระแสง  
7 โรงเรียนบ้านสลักได  
8 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน  
9 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  
10 โรงเรียนหนองโตง."สุรวิทยาคม"  
11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  
12 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]