กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
6 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
7 บ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
8 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
9 บ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 9
10 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 9
11 บ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 11
12 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 11
13 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 13
14 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 13
15 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 15
16 วัดบูรพาวิทยาการกุศล สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 15
17 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 17
18 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 - -
19 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านข้าวแป้ง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 659
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเดื่อศรีคันไชย สพป. สกลนคร เขต 3 87.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสามขา สพป. สกลนคร เขต 3 67.01 ทองแดง 4
5 บ้านน้ำบุ้น สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 5
6 บ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
7 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
8 บ้านจาร สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
10 บ้านดงอีด่อย สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
11 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
12 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
13 บ้านหินเหิบ สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
14 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
15 บ้านแพงน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
16 บ้านโนนไทย สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
17 บ้านคำภูทอง สพป. สกลนคร เขต 3 - -
18 บ้านโนนเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 5
6 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 6
7 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 7
8 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 8
9 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 8
10 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 10
11 วัดบูรพาวิทยาการกุศล สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 11
12 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 12
13 บ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 25 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 23 เข้าร่วม 14
15 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 21 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 15 เข้าร่วม 16
17 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 4
5 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
8 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -
10 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 - -
11 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองฮาง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาง่ามเล้า สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 4
5 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 6
7 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 9
10 บ้านคำภูทอง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 11
12 บ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 12
13 นาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 13
14 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 14
15 บ้านข้าวแป้ง สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง 15
16 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง 15
17 บ้านบะยาว สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 17
18 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 6
7 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 9
10 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจาร สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านโคกกลาง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 4
6 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 - -
7 บ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 6
7 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 9
10 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 10
11 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 11
12 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง 12
13 บ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 61 ทองแดง 13
14 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 14
15 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 14
16 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 4
5 เทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 8
9 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 9
10 วัดบูรพาวิทยาการกุศล สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 10
11 บ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6
8 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8
10 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8
11 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 4
5 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 78.60 เงิน 5
6 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส สพป. สกลนคร เขต 3 52.80 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 94.92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 89.42 ทอง 4
5 บ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 89.25 ทอง 5
6 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 88.67 ทอง 6
7 บ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 88.50 ทอง 7
8 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 87.33 ทอง 8
9 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 87.17 ทอง 9
10 บ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 87.17 ทอง 9
11 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สพป. สกลนคร เขต 3 86.83 ทอง 11
12 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 86.25 ทอง 12
13 บ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 85.83 ทอง 13
14 บ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 85.67 ทอง 14
15 บ้านเม่นน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 85.58 ทอง 15
16 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 85.17 ทอง 16
17 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 83.58 ทอง 17
18 บ้านดงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 3 82.58 ทอง 18
19 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 57 เข้าร่วม 5
6 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 56 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน