สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 17 12 6 35 39 5 0 3 44
2 บ้านอินทร์แปลง 9 2 1 12 14 4 0 4 18
3 บ้านขัวก่าย 7 2 1 10 14 1 0 0 15
4 บ้านวังบง 5 5 0 10 21 7 0 3 28
5 ท่าศรีไคลวิทยาคม 4 2 1 7 10 4 3 5 17
6 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 4 1 0 5 6 3 0 1 9
7 อนุบาลบ้านม่วง 4 0 2 6 14 3 1 1 18
8 บ้านคำลอดพื้น 4 0 1 5 7 2 1 4 10
9 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 3 4 5 12 13 6 0 5 19
10 บ้านห้วยหินลาด 3 4 0 7 16 2 1 2 19
11 เทศบาลคำตากล้า 3 3 7 13 20 5 6 5 31
12 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 3 3 3 9 11 3 0 2 14
13 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 2 6 11 18 9 2 2 29
14 บ้านหนองลาด 3 2 1 6 9 3 1 1 13
15 บ้านสุวรรณคีรี 3 2 1 6 9 2 2 0 13
16 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 1 2 6 16 4 0 3 20
17 บ้านหนองบัวสิม 3 1 2 6 14 7 1 0 22
18 บ้านดงห้วยเปลือย 3 1 1 5 12 5 1 2 18
19 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 3 0 3 6 12 3 0 2 15
20 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 0 3 10 2 2 6 14
21 บ้านหนองขุ่นนาคำ 3 0 0 3 3 1 0 2 4
22 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 2 4 1 7 7 8 3 1 18
23 บ้านดงยาง 2 3 2 7 18 1 1 4 20
24 บ้านอากาศ 2 3 0 5 17 5 4 6 26
25 บ้านกุดเรือคำ 2 2 2 6 14 4 4 4 22
26 บ้านบะป่าคา 2 2 1 5 7 0 0 0 7
27 บ้านหนองฮาง 2 1 4 7 8 3 1 3 12
28 บ้านเหล่าผักใส่ 2 1 3 6 14 5 2 0 21
29 บ้านห้วยหิน 2 1 1 4 11 3 2 6 16
30 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 2 1 1 4 11 1 1 4 13
31 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 6 0 0 0 6
32 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 5 2 0 2 7
33 แพดพิทยารัตน์ 2 1 0 3 4 3 0 2 7
34 บ้านหนองแสงคำ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
35 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 2 0 2 4 5 3 3 3 11
36 บ้านวังเยี่ยม 2 0 1 3 12 5 0 4 17
37 บ้านยางคำ 2 0 1 3 6 4 0 0 10
38 ห้วยน้ำเที่ยง 2 0 1 3 5 0 0 2 5
39 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 0 1 3 4 0 2 0 6
40 บ้านตาดโตน 2 0 1 3 4 0 0 3 4
41 บ้านหนองพอกน้อย 2 0 1 3 3 3 0 1 6
42 บ้านนาเมือง 2 0 0 2 4 3 1 1 8
43 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
44 บ้านโคกก่องหนองแวง 2 0 0 2 3 1 1 0 5
45 บ้านโพนสวาง 2 0 0 2 2 1 1 1 4
46 ชุมชนบ้านมาย 1 4 2 7 14 2 7 5 23
47 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 4 0 5 8 5 2 2 15
48 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 3 1 5 7 1 0 2 8
49 บ้านดงเสียว 1 2 2 5 16 6 0 1 22
50 บ้านนากะทาด 1 2 2 5 12 0 3 4 15
51 อนุบาลคำตากล้า 1 2 2 5 5 5 5 1 15
52 เพียพิทยาพัฒน์ 1 2 0 3 10 3 2 2 15
53 ชุมชนบ้านกลางนาโน 1 2 0 3 8 8 7 2 23
54 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 2 0 3 8 4 0 0 12
55 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1 2 0 3 5 3 0 0 8
56 บ้านกุดจาน 1 1 2 4 10 0 2 0 12
57 บ้านดงหม้อทอง 1 1 2 4 8 1 0 2 9
58 ชุมชนบ้านโพนงาม 1 1 2 4 5 4 1 4 10
59 บ้านหนองบัวแดง 1 1 1 3 6 2 2 3 10
60 บ้านส้งเปือย 1 1 1 3 6 1 1 0 8
61 บ้านนาดูนนาดี 1 1 0 2 5 5 0 2 10
62 บ้านนาซอ 1 1 0 2 5 4 1 4 10
63 บ้านโคกถาวร 1 1 0 2 4 0 2 0 6
64 บ้านหนองตากวย 1 0 4 5 8 2 0 0 10
65 บ้านนาจาร 1 0 1 2 6 5 1 1 12
66 บ้านขาม 1 0 1 2 5 4 0 0 9
67 บ้านหนองแวง 1 0 1 2 3 3 2 2 8
68 บ้านคึม 1 0 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านโนนแต้ 1 0 1 2 2 0 0 3 2
70 บ้านแก้ง 1 0 0 1 6 4 0 2 10
71 บ้านดงสาร 1 0 0 1 6 3 5 2 14
72 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
73 บ้านเสาวัด 1 0 0 1 3 4 0 1 7
74 บ้านวังหว้า 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านดงอีด่อย 1 0 0 1 2 2 1 1 5
76 บ้านดอนแดง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
77 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านโนนทับช้าง 1 0 0 1 1 4 1 0 6
79 บ้านกุดจิก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 5 2 7 11 5 0 0 16
81 บ้านวังเวิน 0 3 2 5 7 0 1 1 8
82 บ้านเซือม 0 3 0 3 5 1 2 2 8
83 บ้านวาใหญ่ 0 2 1 3 7 1 4 1 12
84 บ้านสงเปือย 0 2 0 2 5 2 1 1 8
85 บ้านโพธิ์ชัย 0 2 0 2 5 2 0 0 7
86 นาจานกล้วยน้อย 0 2 0 2 5 1 1 0 7
87 บ้านบะนกทา 0 2 0 2 5 0 0 0 5
88 คำปลาฝานาทวี 0 2 0 2 3 2 1 1 6
89 บ้านนาอวนน้อย 0 1 4 5 11 3 1 1 15
90 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 1 3 4 5 3 0 0 8
91 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 0 1 2 3 6 3 2 1 11
92 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 2 3 5 2 4 1 11
93 บ้านหว้านสหวิทยา 0 1 2 3 5 2 1 5 8
94 บ้านตาด 0 1 2 3 5 0 1 1 6
95 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 1 1 2 7 1 0 0 8
96 บ้านกุดเรือ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
97 บ้านถ้ำเต่า 0 1 1 2 4 5 3 0 12
98 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 1 0 1 5 0 1 3 6
100 บ้านข้าวแป้ง 0 1 0 1 3 1 3 0 7
101 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 บ้านนาถ่อน 0 1 0 1 3 0 1 3 4
103 บ้านคูสะคาม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านพุทธรักษา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านศรีวิชัย 0 1 0 1 2 3 1 4 6
106 บ้านดอนคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองสนม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านเม่นน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านนาคอย 0 1 0 1 1 0 1 3 2
110 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านท่างาม 0 0 3 3 8 5 1 2 14
112 บ้านนาง่ามเล้า 0 0 3 3 4 0 0 0 4
113 บ้านบะหว้า 0 0 2 2 12 5 4 4 21
114 บ้านโพนแพง 0 0 2 2 3 2 3 0 8
115 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 2 2 2 0 0 0 2
116 บ้านห้วยทราย 0 0 2 2 1 2 2 3 5
117 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 0 1 1 5 2 0 0 7
118 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 3 2 0 1 5
119 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
120 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
121 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 1 1 2 0 5 3 7
122 บ้านจาร 0 0 1 1 1 2 2 3 5
123 บ้านปลาหลาย 0 0 1 1 1 2 1 3 4
124 บ้านหินเหิบ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
125 บ้านหนองบ่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนแพง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
127 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 8 2 4 0 14
128 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0 0 7 2 2 2 11
129 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
130 บ้านบะยาว 0 0 0 0 5 1 2 3 8
131 บ้านน้ำบุ้น 0 0 0 0 3 6 1 0 10
132 บ้านคำยาง 0 0 0 0 3 4 2 0 9
133 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 3 3 1 2 7
134 บ้านวังโพน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
135 บ้านท่าควาย 0 0 0 0 3 2 1 1 6
136 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
137 บ้านนาฮี 0 0 0 0 2 6 0 2 8
138 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
139 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
140 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
141 บ้านก่อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
142 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
143 บ้านท่าก้อน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
146 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 4 2 0 7
148 บ้านโคกแสง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
149 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 บ้านแพงใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 2 3
154 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
155 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านนาบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านบ่อแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านนาหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านดอนทอย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านคอนศรีบะสะแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
176 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
179 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านสรศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 175 147 140 462 934 374 172 233 1,480