สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 23 14 7 44 49 5 0 3 54
2 บ้านอินทร์แปลง 9 2 1 12 14 4 0 4 18
3 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 7 6 3 16 19 3 0 2 22
4 บ้านขัวก่าย 7 2 1 10 14 1 0 0 15
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 6 4 5 15 16 6 0 5 22
6 บ้านห้วยทราย 6 1 2 9 8 2 2 3 12
7 บ้านวังบง 5 8 0 13 25 7 0 3 32
8 บ้านห้วยหิน 5 5 4 14 18 6 4 6 28
9 บ้านดงยาง 5 5 3 13 25 1 1 4 27
10 บ้านห้วยหินลาด 5 4 1 10 19 2 1 3 22
11 บ้านหนองลาด 5 3 1 9 12 3 1 1 16
12 บ้านคำลอดพื้น 5 0 1 6 8 2 1 4 11
13 ท่าศรีไคลวิทยาคม 4 2 1 7 10 4 3 5 17
14 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 4 1 0 5 6 3 0 1 9
15 อนุบาลบ้านม่วง 4 0 2 6 15 3 1 1 19
16 เทศบาลคำตากล้า 3 3 7 13 20 5 6 5 31
17 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 2 6 11 19 9 2 2 30
18 บ้านสุวรรณคีรี 3 2 1 6 9 2 2 0 13
19 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 1 2 6 16 4 0 3 20
20 บ้านดงห้วยเปลือย 3 1 2 6 14 7 1 2 22
21 บ้านหนองบัวสิม 3 1 2 6 14 7 1 0 22
22 บ้านโนนสวรรค์ 3 1 2 6 14 3 2 6 19
23 บ้านดงหม้อทอง 3 1 2 6 10 2 0 2 12
24 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 3 0 4 7 13 3 0 2 16
25 บ้านหนองขุ่นนาคำ 3 0 0 3 4 1 0 2 5
26 บ้านวังเวิน 2 5 2 9 11 1 1 1 13
27 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 2 4 1 7 7 8 3 1 18
28 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 2 4 0 6 9 5 2 2 16
29 บ้านดงเสียว 2 3 4 9 20 6 0 1 26
30 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 2 3 1 6 8 1 0 2 9
31 บ้านอากาศ 2 3 0 5 17 5 4 6 26
32 บ้านกุดเรือคำ 2 2 2 6 16 5 4 4 25
33 บ้านบะป่าคา 2 2 1 5 7 0 0 0 7
34 เพียพิทยาพัฒน์ 2 2 0 4 12 3 2 2 17
35 บ้านสงเปือย 2 2 0 4 7 2 1 1 10
36 บ้านหนองฮาง 2 1 4 7 12 4 1 3 17
37 บ้านเหล่าผักใส่ 2 1 3 6 14 5 2 0 21
38 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 2 1 2 5 11 3 1 4 15
39 บ้านส้งเปือย 2 1 1 4 7 1 1 0 9
40 บ้านหนองม่วง 2 1 1 4 6 2 0 2 8
41 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 6 0 0 0 6
42 แพดพิทยารัตน์ 2 1 0 3 4 4 0 2 8
43 บ้านหนองแสงคำ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
44 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 2 0 2 4 5 3 3 3 11
45 บ้านวังเยี่ยม 2 0 1 3 12 5 0 4 17
46 บ้านยางคำ 2 0 1 3 6 4 0 0 10
47 ห้วยน้ำเที่ยง 2 0 1 3 5 0 0 2 5
48 บ้านหนองพอกน้อย 2 0 1 3 4 3 0 1 7
49 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 0 1 3 4 0 2 0 6
50 บ้านตาดโตน 2 0 1 3 4 0 0 3 4
51 บ้านนาเมือง 2 0 0 2 4 3 1 1 8
52 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
53 บ้านโคกก่องหนองแวง 2 0 0 2 3 1 1 0 5
54 บ้านคอนศรีบะสะแบง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
55 บ้านโนนทับช้าง 2 0 0 2 2 4 1 0 7
56 บ้านโพนสวาง 2 0 0 2 2 1 1 1 4
57 ชุมชนบ้านมาย 1 4 2 7 15 2 7 5 24
58 บ้านถ้ำเต่า 1 3 1 5 9 6 3 0 18
59 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 3 0 4 9 4 0 0 13
60 บ้านโพธิ์ชัย 1 3 0 4 7 3 0 0 10
61 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 3 0 4 6 2 0 0 8
62 บ้านดงบัง 1 3 0 4 5 1 0 1 6
63 บ้านนากะทาด 1 2 3 6 12 1 4 4 17
64 นาจานกล้วยน้อย 1 2 2 5 9 1 1 0 11
65 อนุบาลคำตากล้า 1 2 2 5 5 5 5 1 15
66 บ้านวาใหญ่ 1 2 1 4 9 2 4 1 15
67 ชุมชนบ้านกลางนาโน 1 2 0 3 9 8 7 2 24
68 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1 2 0 3 5 3 0 0 8
69 ชุมชนบ้านโพนงาม 1 1 3 5 6 5 1 4 12
70 บ้านกุดจาน 1 1 2 4 11 0 2 0 13
71 บ้านหนองบัวแดง 1 1 1 3 6 2 2 3 10
72 บ้านดงสาร 1 1 0 2 7 3 5 2 15
73 บ้านนาดูนนาดี 1 1 0 2 5 5 0 2 10
74 บ้านนาซอ 1 1 0 2 5 4 1 4 10
75 บ้านข้าวแป้ง 1 1 0 2 4 2 3 0 9
76 บ้านโคกถาวร 1 1 0 2 4 0 2 0 6
77 บ้านด่านสมบูรณ์ 1 1 0 2 3 0 1 2 4
78 บ้านหนองตากวย 1 0 4 5 8 2 0 0 10
79 บ้านนาบัว 1 0 2 3 3 2 0 0 5
80 บ้านนาจาร 1 0 1 2 6 5 1 1 12
81 บ้านขาม 1 0 1 2 5 4 0 0 9
82 บ้านหนองแวง 1 0 1 2 4 5 2 2 11
83 บ้านดอนแดง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
84 บ้านคึม 1 0 1 2 3 1 0 0 4
85 บ้านโนนแต้ 1 0 1 2 2 0 0 3 2
86 บ้านแก้ง 1 0 0 1 6 4 0 2 10
87 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
88 บ้านท่าควาย 1 0 0 1 4 2 1 1 7
89 บ้านนาฮี 1 0 0 1 3 7 0 2 10
90 บ้านเสาวัด 1 0 0 1 3 4 0 1 7
91 บ้านวังหว้า 1 0 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านดงอีด่อย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
93 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านกุดจิก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 5 2 7 12 5 0 0 17
96 บ้านเซือม 0 4 0 4 7 1 2 2 10
97 บ้านนาอวนน้อย 0 3 4 7 12 5 1 1 18
98 บ้านกุดเรือ 0 3 1 4 7 3 1 0 11
99 บ้านบะนกทา 0 2 0 2 6 0 0 0 6
100 บ้านบ่อแดง 0 2 0 2 4 0 0 1 4
101 คำปลาฝานาทวี 0 2 0 2 3 2 1 1 6
102 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 1 5 6 7 4 0 0 11
103 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 4 5 6 3 4 1 13
104 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 0 1 2 3 6 3 2 1 11
105 บ้านหว้านสหวิทยา 0 1 2 3 5 2 1 5 8
106 บ้านตาด 0 1 2 3 5 0 1 1 6
107 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 1 1 2 7 1 0 0 8
108 บ้านพุทธรักษา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
109 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
110 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 1 0 1 5 0 1 3 6
111 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
112 บ้านนาถ่อน 0 1 0 1 3 0 1 3 4
113 บ้านคูสะคาม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านศรีวิชัย 0 1 0 1 2 3 1 4 6
115 บ้านดอนคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองสนม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านเม่นน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านนาคอย 0 1 0 1 1 0 1 3 2
119 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านท่างาม 0 0 3 3 8 5 1 2 14
121 บ้านนาง่ามเล้า 0 0 3 3 5 0 0 0 5
122 บ้านบะหว้า 0 0 2 2 12 5 4 4 21
123 บ้านนาดอกไม้ 0 0 2 2 10 3 4 0 17
124 บ้านโพนแพง 0 0 2 2 3 2 3 0 8
125 บ้านจาร 0 0 2 2 2 2 2 3 6
126 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 2 2 2 0 0 0 2
127 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 0 1 1 5 2 0 1 7
128 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 3 2 0 1 5
129 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
130 บ้านท่าก้อน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
131 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 1 1 3 0 6 3 9
132 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
133 บ้านปลาหลาย 0 0 1 1 1 2 1 3 4
134 บ้านหินเหิบ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
135 บ้านหนองบ่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านโนนแพง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
137 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0 0 7 2 2 2 11
138 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
139 บ้านบะยาว 0 0 0 0 5 1 2 3 8
140 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 4 4 2 0 10
141 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
142 บ้านน้ำบุ้น 0 0 0 0 3 6 1 0 10
143 บ้านคำยาง 0 0 0 0 3 4 2 0 9
144 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 3 3 1 2 7
145 บ้านวังโพน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
146 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
147 บ้านก่อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
148 บ้านแพงใหญ่ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
149 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
150 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
151 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
153 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 4 2 0 7
157 บ้านโคกแสง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
158 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 0 0 1 2 1 2 4
159 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 1 0 4
160 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
162 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านนาหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 บ้านดอนทอย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
179 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านสรศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 230 186 170 586 1,093 410 176 235 1,679