หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 57 49 85.96% 5 8.77% 0 0% 3 5.26% 57
2 โรงเรียนบ้านวังบง 35 25 71.43% 7 20% 0 0% 3 8.57% 35
3 โรงเรียนบ้านดงยาง 31 25 80.65% 1 3.23% 1 3.23% 4 12.9% 31
4 โรงเรียนบ้านดงเสียว 27 20 74.07% 6 22.22% 0 0% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 36 20 55.56% 5 13.89% 6 16.67% 5 13.89% 36
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 32 19 59.38% 9 28.13% 2 6.25% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 24 19 79.17% 3 12.5% 0 0% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 25 19 76% 2 8% 1 4% 3 12% 25
9 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 34 18 52.94% 6 17.65% 4 11.76% 6 17.65% 34
10 โรงเรียนบ้านอากาศ 36 17 53.13% 5 15.63% 4 12.5% 6 18.75% 32
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 30 16 59.26% 6 22.22% 0 0% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 16 55.17% 5 17.24% 4 13.79% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 26 16 69.57% 4 17.39% 0 0% 3 13.04% 23
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 21 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
15 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 31 15 51.72% 2 6.9% 7 24.14% 5 17.24% 29
16 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 24 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 24 14 63.64% 7 31.82% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 22 14 63.64% 4 18.18% 0 0% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 25 14 56% 3 12% 2 8% 6 24% 25
21 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 18 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านบะหว้า 25 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
24 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 24 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 21 12 57.14% 5 23.81% 0 0% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 22 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 20 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
28 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนบ้านหนองลาด 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านนากะทาด 22 12 57.14% 1 4.76% 4 19.05% 4 19.05% 21
31 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 19 11 57.89% 3 15.79% 1 5.26% 4 21.05% 19
32 โรงเรียนบ้านวังเวิน 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านกุดจาน 13 11 84.62% 0 0% 2 15.38% 0 0% 13
34 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 22 10 45.45% 4 18.18% 3 13.64% 5 22.73% 22
35 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 19 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 16 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 27 9 34.62% 8 30.77% 7 26.92% 2 7.69% 26
38 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 18 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
39 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 30 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
43 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านท่างาม 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 15 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
47 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 20 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านดงสาร 18 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนบ้านสงเปือย 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านเซือม 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 16 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 4 25% 16
61 โรงเรียนบ้านนาจาร 15 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านแก้ง 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนบ้านยางคำ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 15 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
65 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 14 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
69 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านบะนกทา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
73 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านนาซอ 14 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
75 โรงเรียนบ้านขาม 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
76 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 15 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
77 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 16 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
79 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านวังม่วง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านบะยาว 12 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
83 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
85 โรงเรียนบ้านตาด 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองแวง 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
89 โรงเรียนบ้านนาแต้ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
90 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
91 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านท่าควาย 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านตาดโตน 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
102 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านนาฮี 12 3 25% 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 12
106 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านคำยาง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
108 โรงเรียนบ้านเสาวัด 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านโนนไทย 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านวังโพน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
112 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 13 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านก่อ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านวังหว้า 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านคึม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 12 3 25% 0 0% 6 50% 3 25% 12
125 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
126 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
132 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 10 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านจาร 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
136 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
140 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
150 โรงเรียนบ้านโคกแสง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
151 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
152 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านลืมบอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านกุดจิก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านนาคอย 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
160 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านวาน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านดอนทอย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านโนนแพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
177 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
179 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
180 โรงเรียนบ้านจำปาดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านสรศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]