ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน