ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน