ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 39 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน