ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 74.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 60.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 59.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 58.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 29.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 29.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 28.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 26.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน