ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน