ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน