ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 68.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 26.91 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 22.86 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 4.96 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 4.90 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 4.78 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 4.78 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน