ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน