ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน