ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 84.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 82.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 80.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 76.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 69.69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 68.57 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 65.68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 65.34 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 64.88 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 64.86 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 64.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 63.91 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 60.17 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 59.54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 57.77 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 56.62 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 55.62 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 54.86 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน