ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 79.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 75.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 74.35 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 71.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 69.20 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 67.10 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 66.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 66.70 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 66.45 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 64.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 63.90 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 63.30 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 61.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 61.05 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 60.90 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 55.95 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 54.70 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน