ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน