ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน