ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน