ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 78.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 77.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 77.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 75.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 72.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 72.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 67.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 65.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 61.50 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน